Norsk Oxford - stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship

Stipendet kan søkes av studenter ved Universitetet i Oslo, eller nylig uteksaminerte derfra. Stipendet tildeles en student hvert år, og skal benyttes til å dekke kostnader i løpet av studieåret. Studenter på alle studienivåer kan søke. Det anses som en fordel å søke med hensikt å ta en grad.

Vær sikker på at du søker på et program som det undervises i ved Wadham College. Liste over emner finnes her: Wadham College - Courses.

Utvelgelseskomiteen vil ta med karakterer, personlig og faglig potensial og fritidsaktiviteter i sin vurdering av søkerne.

Informasjon om Norway Scholarship, dets historie og tidligere stipendiater finnes her: Norway Scholarship - Wikipedia.

 

The scholarship is available to students at the University of Oslo or recent graduates therefrom. The Scholarship is awarded to one student each year and shall be used to cover costs through one academic year (three terms). Students at all stages of their studies may apply. It is a plus to apply for degree work.

Make certain that you apply for a program for which Wadham College may offer tuition. A list of subjects is available here: Wadham College - Courses.

In making its choice, the committee will give due attention to marks, personal and academic potential, and extracurricular activities.

Information about Norway Scholarship, its history and previous scholars may be found here: Norway Scholarship - Wikipedia.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10
Gjelder for søkere tilknyttet: Annet
Kategori: Faglig stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)

Artikler