Professor Morgenstiernes fond

Den disponible del av avkastningen anvendes til vitenskapelige stipend til en (unntaksvis to) forsker(e) ved Universitetet i Oslo innen samfunnsfag og/eller humaniora. Stipendene utdeles annet hvert år innen humaniora etter innstilling fra Det humanistiske fakultet, og annet hvert år innen samfunnsfag etter innstilling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10
Gjelder for søkere tilknyttet: Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)