Den norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til enhver tid hører inn under fakultetet, særlig ved å muliggjøre reiser i studieøyemed for fakultetets lærere og andre som har tatt sin avsluttende universitetseksamen i ett av fakultetets fag.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10
Gjelder for søkere tilknyttet: Det juridiske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)