Mina og Samson Berges Forskningsfond

Fondet skal tjene til støtte for forskning, innenfor faget husdyravl ved Norges landbrukshøgskole (NLH), fortrinnsvis til finansiering av forskningsprosjekter.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 01.10
Gjelder for søkere tilknyttet: Annet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)