Kaia og Torfinn Tobiassens Fond

Den disponible delen av avkastningen skal brukes til støtte for master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 01.12
Gjelder for søkere tilknyttet: Det humanistiske fakultet
Kategori: Faglig stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)