Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Det juridiske fakultet skal utdele den disponible avkastning som stipend til en eller flere juridiske kandidater til reiser i forbindelse med vitenskapelige studier til land utenfor de skandinaviske land, Island, Færøyene og Finland.

Fakultetet bestemmer om utdelingen skal skje hvert år eller sjeldnere.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10, 30.03
Gjelder for søkere tilknyttet: Det juridiske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)