Nansenfondet og de dermed forbundne fond - Hovedside

For søknadsveiledning - vennligst følg lenke nederst på siden.

Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme ble opprettet i 1896, mens "de dermed forbundne fond" ble opprettet:

  • A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond opprettet 1921
  • Norsk Hydros Fond til Vitenskapelig Forskning opprettet 1930
  • Michael Width Endresens Fond For Sunnmør Næringsliv opprettet 1935
  • Statoils Forskningsfond opprettet 1983
  • Osebergfondet. Gabriel Gustafsons Minnefond for vern av fornminner opprettet 1988

De seks fondene har felles styre og forvaltes etter de samme regler.

Den tilgjengelige avkastning er meget begrenset (omtrent 2 % av kapitalen) og skal dekke administrative kostnader og forskningsprisene. Derfor blir midlene som kan deles ut til prosjektstøtte, små, og styret vil derfor til vanlig prioritere å støtte forskning som ikke inngår i store satsninger.

Fridtjof Nansens Fond til Videnskabens Fremme
En viktig del av Nansenfondets virksomhet er belønning av særlig fremragende vitenskapelig virksomhet ved utdeling av Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen Humaniora og Samfunnsfag og innen Realfag og Medisin, samt Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. Nansenfondet har ved årsskiftet 2015/2016 en forvaltningskapital på omtrent 38 millioner kroner.

Det er styrets intensjon å anvende Nansenfondets midler i all hovedsak til å støtte fremragende nysgjerrighetsbasert grunnforskning.

A/S Norsk Varekrigsforsikrings Fond
Statuttene for fondet angir at avkastningen skal fremme fri, vitenskapelig forskning - fortrinnsvis naturvitenskapelig og samfunnsøkonomisk - og støtte studier og arbeider til fordel for norsk ervervs- og forretningsliv. Fondets kapital er ved årsskiftet 2015/2016 omtrent 8,5 millioner kroner.

Norsk Hydros Fond til Vitenskapelig Forsknings
Statuttene for fondet angir at avkastningen skal anvendes til fremme av vitenskapelig forskning på alle måter som av fondets styre til enhver tid finnes best, dog fortrinnsvis på områder som kan være av interesse for Norsk Hydros virksomhet. Fondets kapital er ved årsskiftet 2015/2016 omtrent 35 millioner kroner.

Michael Width Endresens Fond for Sunnmør Næringsliv
Statuttene for fondet angir at avkastningen fortrinnsvis skal anvendes til vitenskapelige praktiske og/eller teoretiske undersøkelser av spesiell interesse og betydning for næringslivet i Sunnmør med Ålesund by. Fondets kapital er ved årsskiftet 2015/2016 omtrent 4,5 millioner kroner.

Statoils Forskningsfond
Statuttene for fondet angir at avkastningen skal anvendes til fremme av vitenskapelig forskning på alle måter og områder som styret til enhver tid finner best. Fondets kapital er ved årsskiftet 2015/2016 omtrent 21 millioner kroner.

Osebergfondet
Gabriel Gustafsons Minnefond for vern av fornminner. Statuttene for fondet angir at fondets hovedformål er å aktivisere lokalsamfunnene til å verne om fornminner som kulturarv og kildemateriale for forskning, ved å gjøre fornminner tilgjengelige og forståelige, slik at de blir en ressurs for opplevelse og kunnskap. Fondets kapital er ved årsskiftet 2015/2016 omtrent 2,4 millioner kroner.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.01
Gjelder for søkere tilknyttet: Annet
Kategori: diverse
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)

Artikler
Veiledning for søkere til Nansenfondet og de dermed forbundne fond.