Hans Andreas Benneches stiftelse

Den disponible del av avkastningen deles ut som stipend til vitenskapelige studier innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi. Studenter på hovedfagsnivå kan komme i betraktning ved tildeling av stipend.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10
Gjelder for søkere tilknyttet: Det humanistiske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)