Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning

Den disponible del av avkastningen skal anvendes til stipend for kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det historisk- filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10
Gjelder for søkere tilknyttet: Det humanistiske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)