Skattebetalerforeningens jubileumsfond

Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett, særlig i den hensikt å styrke mulighetene for en praktisk rettet forskning, ved å støtte såvel enkeltpersoner som institusjoner, både i og utenfor universitets- og høyskolemiljø.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 01.12
Gjelder for søkere tilknyttet: Det juridiske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)