Ingmund Kirkeruds legat

Anvendes til vitenskapelige stipend for å fremme forskning innenfor fremmede kulturer og samfunn. Midlene kan tildeles doktorgradsstudenter som et ledd i deres doktorgradsarbeid.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10
Gjelder for søkere tilknyttet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)