Hedvig og Kristian Winterhjelms legat

Den disponible del av avkastningen anvendes til vitenskapelige stipend innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Studenter på hovedfagsnivå kan komme i betraktning ved tildeling av stipend.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10
Gjelder for søkere tilknyttet: Det humanistiske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)