Årsrapporter

Årsrapporten for UNIFORs kapitalforvaltning gir en oversikt over formålet med forvaltningen for stiftelsene som har tegnet avtale med UNIFOR. Videre gjennomgås forvaltningsmodell, investeringsstrategi, risikoområder og resultatet av forvaltningen.