Torgny Segerstedts forelesningsfond

Torgny Segerstedts forelesningsfond slått sammen med Fondet til samarbeid mellom Nordens universiteter lyser ut inntil NOK 50 000 til dekning av utgifter i forbindelse med besøk av gjesteforelesere fra de andre nordiske land.

Ansatte ved UiO kan søke. Det aksepteres kun elektroniske søknader fra UNIFORS nettsider.

Tilgjengelig beløp: NOK 50 000
Søknadsfrist: 30.03.2018
Søknadsskjema: Torgny Segerstedts forelesningsfond