Chunichi-Inadomi-fondet for norsk-japansk kulturutveksling

Chunichi-Inadomi-fondet lyser ut inntil 33 000 kroner i stipendmidler for å tjene gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan.

Stipendet skal tjene gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan, enten i form av utveksling av studenter, forskere og andre kulturarbeidere, eller i form av andre tiltak som fremmer kulturelt samkvem mellom de to land.

Søknad om støtte må inneholde en detaljert prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan og budsjett. Kopier av relevante vitnemål, samt to referanser må legges ved. Tildeling av midler til langvarig studieopphold eller språkkurs er ikke aktuelt.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun elektroniske søknader fra UNIFORS nettsider.

Tildelt stipend er normalt på 10 000 kr.

Tilgjengelig beløp: 33 000 kr.
Søknadsfrist: 30. mars 2018
Søknadsskjema: Chunichi-Inadomifondet for norsk-japansk utveksling