Solgløttfondet - Utlysning 2018

Solgløttfondet har som formål å gi sykepleiere ansatt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) mulighet for rekreasjon. 

I år lyser Solgløttfondet ut inntil 100 000 kroner som kan søkes av sykepleiere som ønsker bidrag til rekreasjonsformål i betydning av velferd, hvile og adspredelse.

Maksimalt tildelingsbeløp per søker er 5000 kroner.

De som er søknadsberettiget er autoriserte sykepleiere ved OUS som:

  • har vært ansatt i minst 10 år.
  • er alders- eller uførepensjonister som har vært ansatt ved OUS i minst 10 år.
  • er medlem av Norges Sykepleierforbund.

Søknader må leveres elektronisk via UNIFORs søknadsportal innen søknadsfristen 30. mars 2018. Styret påberoper seg retten til å forkaste alle ufullstendige søknader.

Lenke til søknadsskjema: Solgløttfondet

Søknadsfrist: 30.03.2018

Spørsmål om søknadsskjema bes rettet til UNIFOR på e-post eller telefon: unifor@unifor.no / 2234 0140.