Dr. Fürst medisinske laboratoriums fond - Utlysning 2018

Dr. Fürst medisinske laboratoriums fond til klinisk kjemi og klinisk fysiologisk forskning lyser ut inntil NOK 49 000 som stipend for å fremme forskning og utdannelse innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi.

Fondets formål er å fremme forskning og utdannelse innenfor klinisk kjemi og klinisk fysiologi. Det kan gis reisestipend til vitenskapelige møter og kongresser, samt støtte til vitenskapelige prosjekter innen klinisk kjemi og klinisk fysiologi.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun elektroniske søknader fra UNIFORS nettsider.

Tilgjengelig beløp: NOK 49 000
Søknadsfrist: 15.02.2018
Søknadsskjema: Dr. Fürst medisinske laboratoriums fond