Reisestipend for yngre medisinske forskere - Utlysning 2018

På vegne av stiftelsene lyser UNIFOR ut reisestipend til stipendiater og yngre medisinske forskere ved Universitetet i Oslo. Stipendene skal dekke kostnader ved studieopphold i utlandet.

Vennligst lest utlysningstekst og veileder til søknadsskjema nøye. Alle søknader skal inneholde prosjektbeskrivelse, CV, budsjett og publikasjonsliste. Forskerlinjestudenter prioriteres ikke.

Søknadsfrist er 15.02.2018.

Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere ved det medisinske fakultet, UiO
Det kan deles ut inntil NOK 145 000 som stipend til studieopphold i utlandet til doktorgradstipendiater og andre yngre medisinske forskere ved Det medisinske fakultet ved UiO.

Valborg Aschehougs legat
Det kan deles ut inntil 71 000 kroner som stipend til norske stipendiater eller forskere innen fagområdene medisin, biologi eller organisk kjemi med spesiell vekt på næringsmiddelbakteriologi eller ernæring. Stipendet skal benyttes til studier eller forskning ved et anerkjent utenlandsk universitet eller høyskole. Man kan kun motta stipend fra stiftelsen én gang.