Medisinske stiftelser - Utlysning 2018

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler til medisinsk forskning. Midlene skal blant annet tilgodese forskning innen akuttmedisin, dermatologi, lupus, nevrologi, oftalmologi, psykiatri, og øresykdommer. Fortrinnsvis for prosjekter ved Universitetet i Oslo.

Det kan søkes om driftsmidler til forskningsprosjekter. Alle søknader skal inneholde prosjektbeskrivelse, CV, budsjett og publikasjonsliste for de siste 5 år.

Søknadsfrist er 15. februar 2018.

Akuttmedisin

Rolf Geir Gjertsens minnefond
Det kan deles ut inntil NOK 26 000 til norsk medisinsk forskning og utvikling innen akuttmedisin gjennom stipendier til yngre medisinske forskere eller helsearbeidere for øvrig.

Astma

Stiftelsen til forskning innen astmasykdommer og beslektede tilstander ved UiO
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 242 000 til forskning innen astmasykdommer og andre beslektede tilstander ved UiO.

Dermatologi

Arne E. Ingels legat til Rikshospitalets hudavdeling
Det kan deles ut inntil NOK 144 000 til stipend, eventuelt som tilskudd til forskningsopphold i utlandet. Følgende to persongrupper kan etter søknad komme i betraktning ved tildeling av stipend:

1) Donators nevøer eller deres barn

2) Leger eller medisinske studenter som driver forskningsarbeid i dermatologi.

Lupus (SLE)

Vivi Irene Hansens fond til forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus
Det kan deles ut inntil NOK 232 000 til å støtte forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus ved stipend til forskere/forskerteam, fortrinnsvis ved Rikshospitalet.

Nevrologi

Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica
Det kan deles ut inntil NOK 231 000 til støtte av forskningsprosjekter vedrørende dystrophia myotonica.

Vidar Nybakks legat, slått sammen med Klara Bergs gave
Det kan deles ut inntil NOK 51 000 til støtte av forskning innenfor området muskelsykdommer.

Halvor Høies fond
Det kan deles ut inntil NOK 21 000 som ett eller flere stipend til forskere for videre studier av sykdommen multippel sklerose.

Nyresykdommer

Stiftelsen til fremme av forskning innen nyresykdommer
Stiftelsen deler ut inntil NOK 63 000 til fremme av forskning på nyresykdommer. Forskning på sykdommer som gir nyresvikt vil bli prioritert. Hvis mulig skal halvparten av tildelingsbeløpet tildeles yngre, norske forskere som ønsker å videreutdanne/spesialisere seg på nyresykdommer med særlig vekt på nyresvikt.

Oftalmologi

Aase og Knut Tønjums oftalmologiske fond
Det kan deles ut inntil NOK 28 000 til vitenskapelig forskning i oftalmologi (læren om øyet og dets sykdommer) ved Rikshospitalet.

Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning
Det kan deles ut inntil NOK 100 000 til forskning innen øyesykdommer.

Psykiatri

Johanne og Einar Eilertsens forskningsfond til sønnen Johan Eilertsens minne
Det kan deles ut inntil NOK 72 000 som vitenskapelige stipend til fremme av norsk psykiatrisk forskning.

Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning
Det kan deler ut inntil NOK 33 000 til fremme av studier av psykiske forandringer som utvikles i forbindelse med høy alder. Så vel epidemiologiske som klinisk/sosiale og behandlingsmessige studier kan gis støtte.

Øresykdommer/helvetesild

Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning
Det kan deles ut inntil NOK 66 800 til forskning for å kunne avhjelpe øresus, døvhet eller redusert hørselsevne.

Gunnar Kristian Olsen og Randi Andresens legat til vitenskapelig medisinsk forskning
Det kan deles ut inntil NOK 70 000 til vitenskapelig medisinsk forskning på områdene øresykdommer og helvetesild.