Odontologisk forskning og undervisning

Tannlegeundervisningens fond og Norske tannlegers fond lyser ut midler til odontologisk forskning og undervisning.

Tannlegeundervisningens fond
Det lyses ut inntil 85 000 NOK til tannlegeundervisningens og vitenskapens fremme i Norge. Det kan søkes om bidrag til formidling av vitenskapelige arbeider, kasuspresentasjoner samt annet undervisningsrelatert arbeid.

Vedlagt søknad skal være prosjektbeskrivelse eller tilsvarende, CV og publikasjonsliste. Søknad leveres elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

Søknadsfrist: 30.03.2018.
Søknadsskjema: Tannlegeundervisningens fond

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme
Det lyses ut inntil 23 000 NOK til fremme av tannlegevitenskapen i Norge. Det kan søkes om støtte til dekning av driftskostnader i forbindelse med forskningsprosjekter, eller reisestøtte.

Vedlagt søknad skal være prosjektbeskrivelse eller tilsvarende, CV og publikasjonsliste. Søknad leveres elektronisk via UNIFORs søknadsportal.

Fondets midler skal særlig anvendes til:
a) bidrag til fremme av tannlegevitenskapelige undersøkelser
b) bidrag til utgivelse av tannlegevitenskapelige skrifter
c) stipend/priser samt belønning av særlig fremragende tannlegevitenskapelige avhandlinger eller undersøkelser
d) Fremme forskning som tar sikte på motarbeidelse av tannsykdommer, spesielt hos barn og skoleungdom

Søknadsfrist: 30.03.2018.
Søknadsskjema: Norske tannlegers fond