Nansenfondet og de dermed forbundne fond ønsker søkere

Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds statutter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse. Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Bidrag gis etter søknad.

Det forutsettes at prosjektleder eller veileder søker for sin forskningsgruppe. Bare unntaksvis vil søknader fra masterstudenter og stipendiater bli tilgodesett.

Det kan søkes fra 1. desember 2017 til søknadsfrist 15. januar 2018.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for søkere til Nansenfondene. Disse finnes her: Veiledning for søkere til Nansenfondene

Søknader sorteres etter følgende fagområder: realfag og medisin (herunder odontologi og veterinærmedisin) og humaniora og samfunnsfag (herunder jus og teologi). Det er opprettet eget søknadsskjema for hvert fagområde.

Direktelink til informasjonsside med link til søknadsskjema:

Realfag og medisin (herunder odontologi og veterinærmedisin)

Humaniora og samfunnsfag (herunder jus og teologi)

Vennligst les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal. UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid  gjennom hele søknadsperioden.

Nansenfondets side hos UNIFOR: Fridtjof Nansens fond til vitenskapens fremme og de dermed forbundne fond

Nansenfondets hjemmeside: Nansenfondet

Søknadsfrist er 15. januar 2018.