A.W. Scheels Stiftelse

Stiftelsen lyser ut stipendmidler for etterkommere av Geheimeconferentsraad og Kammerherre, Dr juris Anton Wilhelm Scheel.

Stipendtildelinger gis etter følgende prioritering:

  • 1. Studenter av oppretters slekt som studerer ved Universitetet i Oslo
  • 2. Særlige trengende av oppretters slekt.

Det er kun etterkommere av Anton Wilhelm Scheel som kan søke om midler fra stiftelsen. Dersom ingen søkere fra slekten melder seg, vil stipendmidlene tilfalle studenter ved Universitetet i Oslo i tråd med stiftelsens vedtekter.

Påkrevde vedlegg for studenter ved UiO er dokumentasjon på betalt semesteravgift og kopi av ligningsattest for 2016.

Påkrevde vedlegg for særlig trengende er kopi av ligningsattest for 2016.

Søknader uten vedlegg vil bli forkastet.

Tilgjengelig beløp: 77 000 kr
Søknadsfrist: 01.12.2017
Søknadsskjema: A.W. Scheels Stiftelse