Johan og Mimi Wesmanns Understøttelsesfond

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 169 000 som skal anvendes til hjelp for trengende eller vanskeligstilte.

Fortrinnsvis til medlemmer av testators eller hans hustrus norske slekt og til personer som i minst 5 år har vært ansatt hos testator eller i noe av ham administrert selskap. Dernest til personer som arbeider eller har arbeidet i forsikringsbransjen eller med vitenskapelig forskning.

Tilgjengelig beløp: 169 000 kr
Søknadsfrist: 01.12.2017
Søknadsskjema: Johan og Mimi Wesmanns Understøttelsesfond