Stipend til juridisk forskning

På vegne av stiftelsene lyser UNIFOR ut til sammen NOK 154 000 i stipendmidler til juridisk forskning innen sjøforsikring, sjørett og sjørettsforskning og skatte- og avgiftsrett. De aktuelle stiftelsene er Prof. Dr. jur. Sjur Brækhus Fond, A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett og Skattebetalerforeningens jubileumsfond.

Alle søknader må leveres elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal innen søknadsfrist 01.12.2017. Vennligst les utlysningstekst og veiledningen i søknadsskjema nøye før du søker.

Merk at UNIFOR er tilgjengelig for spørsmål og veiledning i kontortid i hele søknadsperioden.

Skattebetalerforeningens jubileumsfond
Stiftelsen lyser ut NOK 59 000 i stipendmidler til støtte av vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett, særlig i den hensikt å styrke mulighetene for en praktisk rettet forskning, ved å støtte så vel enkeltpersoner som institusjoner, både i og utenfor universitets- og høyskolemiljø.

Tilgjengelig beløp: NOK 59 000
Søknadsfrist: 01.12.2017
Søknadsskjema: Skattebetalerforeningens jubileumsfond

Prof. Dr. jur. Sjur Brækhus Fond
Stiftelsen lyser ut NOK 49 000 i stipendmidler til støtte av nordisk forskning og nordiske studier i sjøforsikring og dertil knyttede juridiske emner.

Tilgjengelig beløp: NOK 49 000
Søknadsfrist: 01.12.2017
Søknadskjema: Prof. Dr. jur. Sjur Brækhus Fond

A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett 
Stiftelsen lyser ut NOK 46 000 i stipendmidler til fremme av norsk sjørett og sjørettsforskning. Ved sjørett forstås alle regler av betydning for ferdselen til sjøs, enten de er privatrettslig, offentligrettslig eller folkerettslig natur.

Tilgjengelig beløp: NOK 46 000
Søknadsfrist: 01.12.2017
Søknadsskjema: A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond