Peter Hærem og hustrus legat

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 40 000 som stipend til hjelp til opphold for studenter boende på Studenthjemmet Underhaugen 13, Oslo.

For å komme i betraktning må søkere være bosatt i Studenthjemmet Underhaugen 13 og student ved Universitetet i Oslo. Søkere som har inntekt eller formue høyere enn Statens Lånekasses grenseverdier for stipend vil ikke motta stipend.

Hvert stipend er på maksimalt NOK 10 000.

Vedlagt søknad må være:

  • Bekreftelse på leieforhold fra bestyrelsen ved Studenthjemmet Underhaugen 13.
  • Bekreftelse på betalt semesteravgift til UiO i 2017.
  • Kopi av ligningsattest for 2016.