Kaia og Torfinn Tobiassens fond

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 88 000 i stipendmidler til støtte for master- og doktorgradskandidater som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler.

Stipendene skal gå til prosjektstøtte eller reisekostnader. Stiftelsen deler ikke ut midler til erstatning for lønn.

Tilgjengelig beløp: NOK 88 000
Søknadsfrist: 01.12.2017
Søknadsskjema: Kaia og Torfinn Tobiassens fond