Stipend til doktorgradsstipendiater

På vegne av Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat og Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat lyser UNIFOR ut stipendmidler til doktorgradsstipendiater innenfor jus, medisin, botanikk, veterinærvitenskap, teologi, jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via Unifors søknadsportal.


Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 422 000 som kvalifiserings- eller avslutningsstipend for doktorgradsstipendiater ved Universitetet i Oslo og Veterinærhøgskolen. Hvert enkelt stipend vil ha en ramme på inntil 90.000 kroner.

Kandidater tilknyttet Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (kun botanikk) ved UiO og Veterinærhøgskolen, NMBU er søknadsberettiget i 2017.

Stipendene utdeles som kvalifiseringsstipend eller avslutningsstipend til personer som etter sin embetseksamen ønsker å kvalifisere seg til å tre inn i en forskerutdanning eller å avslutte en forskerutdanning.

Stipendstørrelse: NOK 90 000
Tilgjengelig beløp: NOK 422 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat


Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 180 000 som stipend til vitenskapelig forskning som fremmer utviklingen av landets næringsveier, særlig innenfor områdene jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

Kandidater som gjennomfører forskerutdanning på doktorgradsnivå innen fagområdene jordbruk, fiskerier, meteorologi eller kjemi er søknadsberettiget.

Tilgjengelig beløp: NOK 180 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat