Det medisinske fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler for studenter og ansatte ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 224 000 som stipend til støtte av vitenskapelig forskning ved Universitetet i Oslo gjennom tildeling av stipend og reisestipend. Masterstudenter kan også søke.

Stipendene tildeles etter rulleringsordning mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo. I 2017 kan kandidater tilknyttet Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet søke om midler fra stiftelsen.

Tilgjengelig beløp: NOK 224 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Robert og Ella Wenzins legat


Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat

Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat lyser ut inntil NOK 422 000 som kvalifiserings- eller avslutningsstipend for doktorgradsstipendiater ved Universitetet i Oslo og Veterinærhøgskolen. Hvert enkelt stipend vil ha en ramme på inntil 90.000 kroner.

Kandidater tilknyttet Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (kun botanikk) ved UiO og Veterinærhøgskolen, NMBU er søknadsberettiget i 2017.

Stipendene utdeles som kvalifiseringsstipend eller avslutningsstipend til personer som etter sin embetseksamen ønsker å kvalifisere seg til å tre inn i en forskerutdanning eller å avslutte en forskerutdanning.

Stipendstørrelse: NOK 90 000
Tilgjengelig beløp: NOK 422 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat


Norsk Oxford - stipendium ved Wadham College

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 100 000 i stipend til en kandidat som vil studere ved Wadham College i det akademiske året 2018 / 2019.

Stipendet kan søkes av studenter ved Universitetet i Oslo, eller nylig uteksaminerte derfra. Stipendet tildeles en student hvert år, og skal benyttes til å dekke kostnader i løpet av studieåret. Studenter på alle studienivåer kan søke. Det anses som en fordel å søke med hensikt å ta en grad.

Vær sikker på at du søker på et program som det undervises i ved Wadham College. Liste over emner finnes her: Wadham College - Courses.

Utvelgelseskomiteen vil ta med karakterer, personlig og faglig potensial og fritidsaktiviteter i sin vurdering av søkerne.

Søknad må være skrevet på engelsk. Det er krav om vedlagt vitnemål / karakterutskrift, anbefaling fra veileder / vitenskapelig ansatte ved UiO og referanser.

For mer informasjon angående innhold i søknad kan stipendkomiteens leder, Iver B. Neumann tilskrives på iver@nupi.no.

Stipendstørrelse: NOK 100 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Norsk Oxford - stipendium


Georges Sautreaus legat ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen lyser ut 100 000 kroner i stipend til ett års opphold i Frankrike for en norsk student. Studenter fra alle fakultetene ved UiO kan søke.

Søknaden må inneholde opplysninger om alder, studier, avlagte eksamener med resultater samt planer for oppholdet i Frankrike.

Tilgjengelig beløp: NOK 100 000
Søknadsfrist: 01.12.2017
Søknadsskjema: Georges Sautreaus legat