Det utdanningsvitenskapelige fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler til vitenskapelige studier ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 40 000 i stipendmidler som skal benyttes til pedagogisk grunnforskning ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og til utprøvingstiltak, særlig innenfor spesialpedagogikk, i regi av norske universiteter (inkludert Universitetet i Oslo) og høgskoler.

Tilgjengelig beløp: NOK 40 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Tiltaksfondet for pedagogisk og spesialpedagogisk forskning


Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 224 000 som stipend til støtte av vitenskapelig forskning ved Universitetet i Oslo gjennom tildeling av stipend og reisestipend. Masterstudenter kan også søke.

Stipendene tildeles etter rulleringsordning mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo. I 2017 kan kandidater tilknyttet Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet søke om midler fra stiftelsen.

Tilgjengelig beløp: NOK 224 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Robert og Ella Wenzins legat


Georges Sautreaus legat ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen lyser ut 100 000 kroner i stipend til ett års opphold i Frankrike for en norsk student. Studenter fra alle fakultetene ved UiO kan søke.

Søknaden må inneholde opplysninger om alder, studier, avlagte eksamener med resultater samt planer for oppholdet i Frankrike.

Tilgjengelig beløp: NOK 100 000
Søknadsfrist: 01.12.2017
Søknadsskjema: Georges Sautreaus legat


Norsk Oxford - stipendium ved Wadham College

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 100 000 i stipend til en kandidat som vil studere ved Wadham College i det akademiske året 2018 / 2019.

Stipendet kan søkes av studenter ved Universitetet i Oslo, eller nylig uteksaminerte derfra. Stipendet tildeles en student hvert år, og skal benyttes til å dekke kostnader i løpet av studieåret. Studenter på alle studienivåer kan søke. Det anses som en fordel å søke med hensikt å ta en grad.

Vær sikker på at du søker på et program som det undervises i ved Wadham College. Liste over emner finnes her: Wadham College - Courses.

Utvelgelseskomiteen vil ta med karakterer, personlig og faglig potensial og fritidsaktiviteter i sin vurdering av søkerne.

Søknad må være skrevet på engelsk. Det er krav om vedlagt vitnemål / karakterutskrift, anbefaling fra veileder / vitenskapelig ansatte ved UiO og referanser.

For mer informasjon angående innhold i søknad kan stipendkomiteens leder, Iver B. Neumann tilskrives på iver@nupi.no.

Stipendstørrelse: NOK 100 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Norsk Oxford - stipendium