Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler til studenter og vitenskapelige studier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


MatNat-stipend 2017
Det lyses ut inntil NOK 246 000 i stipendmidler til fremme av forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.

Det kan søkes om midler til forskning innen matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Av midlene er NOK 40 000 avsatt til reisestipend for yngre forskere som studerer Norges plante- og dyreliv.

Søkere må legge ved prosjektbeskrivelse, CV og publikasjonsliste for de siste 3 år.

Tilgjengelig beløp: NOK 246 000
Søknadsfrist 15.10.2017
Søknadsskjema: MatNat-stipend 2017


Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi
Stiftelsen lyser ut NOK 38 000 som stipendmidler til fremme av studiet av geologi og fysisk geografi. Midlene tildeles kun personer under 35 år og helst som belønning for utført arbeid.

Tilgengelig beløp: NOK 38 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Hans og Helga Reuschs legat


Norsk Oxford - stipendium ved Wadham College
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 100 000 i stipend til en kandidat som vil studere ved Wadham College i det akademiske året 2018 / 2019.

Stipendet kan søkes av studenter ved Universitetet i Oslo, eller nylig uteksaminerte derfra. Stipendet tildeles en student hvert år, og skal benyttes til å dekke kostnader i løpet av studieåret. Studenter på alle studienivåer kan søke. Det anses som en fordel å søke med hensikt å ta en grad.

Vær sikker på at du søker på et program som det undervises i ved Wadham College. Liste over emner finnes her: Wadham College - Courses.

Utvelgelseskomiteen vil ta med karakterer, personlig og faglig potensial og fritidsaktiviteter i sin vurdering av søkerne.

Søknad må være skrevet på engelsk. Det er krav om vedlagt vitnemål / karakterutskrift, anbefaling fra veileder / vitenskapelig ansatte ved UiO og referanser.

For mer informasjon angående innhold i søknad kan stipendkomiteens leder, Iver B. Neumann tilskrives på iver@nupi.no.

Stipendstørrelse: NOK 100 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Norsk Oxford - stipendium


Georges Sautreaus legat ved Universitetet i Oslo
Stiftelsen lyser ut 100 000 kroner i stipend til ett års opphold i Frankrike for en norsk student. Studenter fra alle fakultetene ved UiO kan søke.

Søknaden må inneholde opplysninger om alder, studier, avlagte eksamener med resultater samt planer for oppholdet i Frankrike.

Tilgjengelig beløp: NOK 100 000
Søknadsfrist: 01.12.2017
Søknadsskjema: Georges Sautreaus legat


Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 180 000 som stipend til vitenskapelig forskning som fremmer utviklingen av landets næringsveier, særlig innenfor områdene jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

Kandidater som gjennomfører forskerutdanning på doktorgradsnivå innen fagområdene jordbruk, fiskerier, meteorologi eller kjemi er søknadsberettiget.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via Unifors søknadsportal.

Tilgjengelig beløp: NOK 180 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat


Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat
Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat lyser ut inntil NOK 422 000 som kvalifiserings- eller avslutningsstipend for doktorgradsstipendiater ved Universitetet i Oslo og Veterinærhøgskolen. Hvert enkelt stipend vil ha en ramme på inntil 90.000 kroner.

Kandidater tilknyttet Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (kun botanikk) ved UiO og Veterinærhøgskolen, NMBU er søknadsberettiget i 2017.

Stipendene utdeles som kvalifiseringsstipend eller avslutningsstipend til personer som etter sin embetseksamen ønsker å kvalifisere seg til å tre inn i en forskerutdanning eller å avslutte en forskerutdanning.

Stipendstørrelse: NOK 90 000
Tilgjengelig beløp: NOK 422 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat