Legat til Henrik Homans minne (NTNU)

Legat til Henrik Homans minne lyser ut reisestipend som kan søkes av studenter ved sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet ved NTNU.

Reisestipend kan søkes etter at reisen er fullført. Søknad må leveres ved første søknadsfrist etter hjemkomst. Det er mulig å søke flere ganger, med ikke mer enn en gang per reise. 

Tilskudd gis ikke til reiser som er delvis finansiert av ekskursjonsmidler fra NTNU. Tilskudd gis heller ikke til hovedekskursjon.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for legatet: Retningslinjer for søkere

Styret har vedtatt følgende områdesatser for tildelingsbeløp:

Område / verdensdel

Stipend

Skandinavia (Norge, Sverige og Danmark)

1500 NOK

Europa og Norden

2500 NOK

Nord-Amerika, Asia og Svalbard

4000 NOK

Sør- og Mellom-Amerika, Afrika og Australia og Oseania

6000 NOK

Vennligst les utlysningstekst, retningslinjer og søknadsskjema nøye før du søker.

Alle søknader må være levert elektronisk via www.unifor.no innen søknadsfrist for å komme i betraktning.

Søknadsfrist: 01.10.2017
Søknadsskjema: Legat til Henrik Homans minne