Mina og Samson Berges Forskningsfond

Mina og Samson Berges Forskningsfond ved Norges Landbrukshøgskole lyser ut midler til forskning innen husdyravl ved NMBU. Midlene skal fortrinnsvis gå til finansiering av forskningsprosjekter.

Det kan deles ut inntil NOK 30 000.

Fondet skal tjene til støtte for forskning, innenfor faget husdyravl ved Norges miljø-og biovitenskaplige universitet (NMBU) (tidl. Norges landbrukshøgskole/UMB), fortrinnsvis til finansiering av forskningsprosjekter.

Tilgjengelig beløp: NOK 30 000
Søknadsfrist: 01.10.2017
Søknadsskjema: Bergefondet