Det humanistiske fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipender for studenter og ansatte ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


Georges Sautreaus legat ved Universitetet i Oslo
Stiftelsen lyser ut 100 000 kroner i stipend til ett års opphold i Frankrike for en norsk student. Studenter fra alle fakultetene ved UiO kan søke.

Søknaden må inneholde opplysninger om alder, studier, avlagte eksamener med resultater samt planer for oppholdet i Frankrike.

Tilgjengelig beløp: NOK 100 000
Søknadsfrist: 01.12.2017
Søknadsskjema: Georges Sautreaus legat


Programdirektør Andor Birkeland og hustru Halinas legat
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 202 000 som stipend til fremme av forskning innen litteratur og språk.

Tilgjengelig beløp: NOK 202 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Programdirektør Andor Birkeland og hustru Halinas legat


Professor Didrik Arup Seips fond
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 66 000 til fremme av forskning innen norsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo. Det kan søkes om stipend til forskningsperioder for fast vitenskapelig ansatte som forsker innenfor området, utgivelser og språkvask til utgivelser som kan belyse norsk språkhistorie, stipend til doktorander og forskningsassistanse innenfor området.

Tilgjengelig beløp: NOK 66 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Professor Didrik Arup Seips fond


Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat
Stiftelsen lyser ut NOK 20 000 som vitenskapelig stipend til studier hjemme eller i utlandet av norsk språk (språket i Norge i fortid og/eller nåtid)

Tilgjengelig beløp: NOK 20 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat


Hans Andreas Benneches stiftelse
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 50 000 i stipendmidler til vitenskapelige studier innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi. Studenter på mastergradsnivå kan komme i betraktning ved tildeling av stipend.

Tilgjengelig beløp: NOK 50 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Hans Andreas Benneches stiftelse


Borgermester Edvard Christies legat
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 21 000 i stipendmidler til personer som har tatt avsluttende universitetseksamen med laud og som ønsker å studere språk eller drive historiske studier i utlandet.

Tilgjengelig beløp: NOK 21 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Borgermester Edvard Christies legat


Thorleif Dahls legat for historisk forskning
Stiftelsen lyser ut 52 000 kroner i stipendmidler til vitenskapelig historisk forskning ved Universitetet i Oslo.

Tilgjengelig beløp: 52 000 kroner
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Thorleif Dahls legat for historisk forskning


Professor Morgenstiernes fond
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 43 000 som vitenskapelig stipend til en forsker ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Stipendet kan unntaksvis deles på to forskere.

Tilgjengelig beløp: NOK 43 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Professor Morgenstiernes fond


Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat
Stiftelsen lyser ut NOK 26 000 som vitenskapelig stipend til studier om Norges forhold til USA, enten med hensyn til befolkning, handelssamkvem, tollpolitikk eller mellomfolkelig forbindelse i alminnelighet. Stipendet deles ut til en kvinne som er immatrikulert ved UiO og studerer eller har studert historie der. Stipendet kan også utdeles som reisebidrag til en kvinnelig student som vil studere historie i USA.

Tilgjengelig beløp: NOK 26 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Professor Dr. Agnes Mathilde Wergelands legat


Enkedronning Josephines legat til høyere utdanning
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 34 000 kroner i stipendmidler for kvinnelige doktorgradsstudenter ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Tilgjengelig beløp: NOK 34 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Enkedronning Josephines legat


Hedvig og Kristian Winterhjelms legat
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 54 000 som vitenskapelige stipend innen dramatisk kunst eller dramatisk litteratur ved UiO. Studenter på hovedfagsnivå kan komme i betraktning ved tildeling av stipend.

Tilgjengelig beløp: NOK 54 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Hedvig og Kristian Winterhjelms legat


Knut Benedict Kjos Gryttens stiftelse
Stiftelsen lyser ut 20 000 kroner i stipendmidler for økonomisk støtte til førstegangs studenter i 30-årene, som studerer religionshistorie, idéhistorie eller litteraturhistorie ved Universitetet i Oslo

Tilgjengelig beløp: NOK 20 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Knut Benedict Kjos Gryttens stiftelse


Norsk Oxford - stipendium ved Wadham College
Stiftelsen lyser ut inntil NOK 100 000 i stipend til en kandidat som vil studere ved Wadham College i det akademiske året 2018 / 2019.
Stipendet kan søkes av studenter ved Universitetet i Oslo, eller nylig uteksaminerte derfra. Stipendet tildeles en student hvert år, og skal benyttes til å dekke kostnader i løpet av studieåret. Studenter på alle studienivåer kan søke. Det anses som en fordel å søke med hensikt å ta en grad.
Vær sikker på at du søker på et program som det undervises i ved Wadham College. Liste over emner finnes her: Wadham College - Courses.
Utvelgelseskomiteen vil ta med karakterer, personlig og faglig potensial og fritidsaktiviteter i sin vurdering av søkerne.
Søknad må være skrevet på engelsk. Det er krav om vedlagt vitnemål / karakterutskrift, anbefaling fra veileder / vitenskapelig ansatte ved UiO og referanser.
For mer informasjon angående innhold i søknad kan stipendkomiteens leder, Iver B. Neumann tilskrives på iver@nupi.no.

Stipendstørrelse: NOK 100 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Norsk Oxford - stipendium


Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat
Stiftelsen lyser ut 246 000 kroner i stipendmidler for norske studenter, fra Oslo som vil studere engelsk i Oxford i England, fortrinnsvis ved Balliol College. På samme måte skal det utdeles stipendier til engelske studenter ved Oxford, som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo.
De studenter som kommer i betraktning, skal være mellom 22 og 27 år når stipendiet utdeles.
Stiftelsen lyser også ut 13 000 kroner i stipendmidler til studenter, også doktorgradsstudenter, som ønsker å reise til Storbritannia i forbindelse med "British studies".

Tilgjengelig beløp: NOK 259 000
Søknadsfrist: 01.12.2017
Søknadsskjema: Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat