Det juridiske fakultet - Stipendutlysning 2017

UNIFOR lyser på vegne av stiftelsene ut stipendmidler for studenter, juridiske kandidater og jurister utdannet ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun søknader innsendt via UNIFORs søknadsportal.


Det juridiske fakultets reisefond av 1973
Stiftelsen lyser ut inntil 44 500 kroner som stipend til en eller flere juridiske kandidater til reiser, i forbindelse med vitenskapelige studier, til land utenfor Norden.

Tilgjengelig beløp: NOK 44 500
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Det juridiske fakultets reisefond av 1973


Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat

Stiftelsen lyser ut inntil 28 000 kroner til en juridisk kandidat med karakteren laudabilis ved Universitetet i Oslo, som ønsker videre utdannelse i utlandet.

Tilgjengelig for utdeling: NOK 28 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Selma Knagenhjelms født Rolls legat


Otto Løvenskiolds Legat
Stiftelsen lyser ut inntil 43 000 kroner som stipendmidler for inntil ett års studieopphold i utlandet for jurister med eksamen fra Universitetet i Oslo.

Søkerne må være norske statsborgere, være bosatt i landet, ikke være over 38 år ved utdelingen og ikke ha egne økonomiske midler av slik størrelse at utgiftene til studieoppholdet med rimelighet bør dekkes av disse midlene.

Tilgengelig beløp: NOK 43 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Otto Løvenskiolds Legat


Georges Sautreaus legat ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen lyser ut 100 000 kroner i stipend til ett års opphold i Frankrike for en norsk student. Studenter fra alle fakultetene ved UiO kan søke.

Søknaden må inneholde opplysninger om alder, studier, avlagte eksamener med resultater samt planer for oppholdet i Frankrike.

Tilgjengelig beløp: NOK 100 000
Søknadsfrist: 01.12.2017
Søknadsskjema: Georges Sautreaus legat


Norsk Oxford - stipendium ved Wadham College

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 100 000 i stipend til en kandidat som vil studere ved Wadham College i det akademiske året 2018 / 2019.

Stipendet kan søkes av studenter ved Universitetet i Oslo, eller nylig uteksaminerte derfra. Stipendet tildeles en student hvert år, og skal benyttes til å dekke kostnader i løpet av studieåret. Studenter på alle studienivåer kan søke. Det anses som en fordel å søke med hensikt å ta en grad.

Vær sikker på at du søker på et program som det undervises i ved Wadham College. Liste over emner finnes her: Wadham College - Courses.

Utvelgelseskomiteen vil ta med karakterer, personlig og faglig potensial og fritidsaktiviteter i sin vurdering av søkerne.

Søknad må være skrevet på engelsk. Det er krav om vedlagt vitnemål / karakterutskrift, anbefaling fra veileder / vitenskapelig ansatte ved UiO og referanser.

For mer informasjon angående innhold i søknad kan stipendkomiteens leder, Iver B. Neumann tilskrives på iver@nupi.no.

Stipendstørrelse: NOK 100 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Norsk Oxford - stipendium


Robert og Ella Wenzins legat ved Universitetet i Oslo

Stiftelsen lyser ut inntil NOK 224 000 som stipend til støtte av vitenskapelig forskning ved Universitetet i Oslo gjennom tildeling av stipend og reisestipend. Masterstudenter kan også søke.

Stipendene tildeles etter rulleringsordning mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo. I 2017 kan kandidater tilknyttet Det juridiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet søke om midler fra stiftelsen.

Tilgjengelig beløp: NOK 224 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Robert og Ella Wenzins legat


Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat
Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat lyser ut inntil NOK 422 000 som kvalifiserings- eller avslutningsstipend for doktorgradsstipendiater ved Universitetet i Oslo og Veterinærhøgskolen. Hvert enkelt stipend vil ha en ramme på inntil 90.000 kroner.

Kandidater tilknyttet Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (kun botanikk) ved UiO og Veterinærhøgskolen, NMBU er søknadsberettiget i 2017.

Stipendene utdeles som kvalifiseringsstipend eller avslutningsstipend til personer som etter sin embetseksamen ønsker å kvalifisere seg til å tre inn i en forskerutdanning eller å avslutte en forskerutdanning.

Stipendstørrelse: NOK 90 000
Tilgjengelig beløp: NOK 422 000
Søknadsfrist: 15.10.2017
Søknadsskjema: Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat