Norsk Oxford-stipendium ved Wadham College

Det kan deles ut inntil 100.000 kr fra stiftelsen ”Norsk Oxford-stipendium ved Wadham College”. Les retningslinjene på legatets side nøye før du søker. Husk at hele søknaden skal være elektronisk! Søknadsfrist: 15. oktober 2015.

”Norsk Oxford-stipendium ved Wadham College” er et prestisjetungt stipend med lange historiske røtter. Stipendet kan søkes av alle studenter ved Universitetet i Oslo som vil studere ved Universitetet i Oxford. Stipendiet er knyttet til Wadham College og de fag som til enhver tid tilbys der (de fleste). Se opplysninger http://www.ox.ac.uk/colleges

Stipendiet utgjør normalt 80.000 -100.000 kroner og pengene skal benyttes til ett års studie fra september/oktober år 2016. (Lånekassen gir dessuten spesielt gunstige stipendier for studier i Oxford, og samlet sett blir dette svært gunstig for stipendiaten.)

Søknaden må skrives på engelsk og må inneholde opplysninger om tidligere studier og eksamener. Referanser ønskes.

Stipendiaten er forpliktet til å sende inn en kortfattet rapport på engelsk etter endt opphold.

Nærmere opplysninger kan gis av stipendkomiteens formann, dr. Iver B. Neumann Iver@nupi.no

Lenker til fond, søknadsskjema og relevant informasjon:

"Norsk Oxford - stipendium ved Wadham College" eller "Norway Scholarship"