Norsk Oxford-stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship

Norsk Oxford-stipendium ved Wadham College lyser ut inntil NOK 77 000 i stipend til en kandidat som vil studere ved Wadham College i det akademiske året 2017 / 2018.

Stipendet kan søkes av studenter ved Universitetet i Oslo, eller nylig uteksaminerte derfra. Stipendet tildeles en student hvert år, og skal benyttes til å dekke kostnader i løpet av studieåret. Studenter på alle studienivåer kan søke. Det anses som en fordel å søke med hensikt å ta en grad.

Vær sikker på at du søker på et program som det undervises i ved Wadham College. Liste over emner finnes her: Wadham College - Courses.

Søknad må være skrevet på engelsk. Det er krav om vedlagt vitnemål / karakterutskrift, anbefaling fra veileder / vitenskapelig ansatt ved UiO og referanser.

For mer informasjon angående innhold i søknad kan stipendkomiteens formann, Iver B. Neumann tilskrives på iver@nupi.no

Tilgjengelig for utdeling: NOK 77 000

Søknadsfrist: 15.10.2016

Mer informasjon om stipendet og søknadskjema finnes her: Norsk Oxford-stipendium ved Wadham College eller Norway Scholarship