Styret i UNIFOR

Styrets sammensetningStyremøter 2018
Bjarne Borgersen, styreleder6. februar
Brita Eilertsen, nestleder10. april
Anders Elverhøi29. mai
Susanne Munch Thore28. august
Øyvind Østerud16. oktober
Lene Frost Andersen27. november