Styret i UNIFOR

Styrets sammensetningStyremøter 2017
Bjarne Borgersen, styreleder6. februar
Brita Eilertsen, nestleder21. mars
Anders Elverhøi23. mai
Susanne Munch Thore22. august
Øyvind Østerud17. oktober
Lene Frost Andersen4. desember