Borgermester Edvard Christies legat

The statutes have not been translated yet.

Av den disponible del av avkastningen utdeles halvparten til personer som har tatt juridisk embetseksamen med laud og som vil fortsette sine studier i utlandet. Den annen halvpart utdeles til personer som har tatt avsluttende universitetseksamen med laud og som ønsker å studere språk eller drive historiske studier i utlandet.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10
Gjelder for søkere tilknyttet: Det humanistiske fakultet, Det juridiske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)