Rektor M. Nygaard og Hartvig Lassens legat

Vedtatt av Det akademiske kollegium 26. oktober 1998, med endring 7. august 2000 og 14. mars 2001. Godkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 25. januar 1999, 18. desember 2000 og 28. august 2001.

§1.

Legatet er opprettet ved en sammenslåing av følgende to legater: Rektor M. Nygaards legat og Hartvig Lassens guldmedalje. I 2000 ble legatet tilført ytterligere to legater: Dr. philos. Jørgen Reitans legat og Professor Welhavens legat til den norske litteraturs fremme. Legatets grunnkapital er på NOK 550.000,- og den er urørlig. Legatet kan økes ved gaver.

§2.

20 % av den årlige avkastningen legges til kapitalen. Den disponible del av avkastningen deles ut vekselsvis hvert annet år som ett vitenskapelig stipend til studier hjemme eller i utlandet av norsk språk (språket i Norge i fortid og/eller nåtid) og ett vitenskapelig stipend til studier av nordisk litteratur i fortid og/eller nåtid. Utdeling av stipend foretas etter innstilling fra Det historisk- filosofiske fakultet. Et års ubenyttede midler overføres til senere års anvendelse.

§3.

Legatet skal ha et styre på minimum tre personer og maksimum ti personer. Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo oppnevner styre for legatet.