Arne E. Ingels` legat til Rikshospitalets hudavdeling

Den disponible renteavkastning skal brukes til stipend, eventuelt som tilskudd til forskningsopphold i utlandet.

Følgende to persongrupper kan etter søknad komme i betraktning ved tildeling av stipend:

Gruppe I: Donators nevøer eller deres barn, og da i denne rekkefølge:

a) som etter medisinsk embetseksamen driver dermatologisk forskning eller spesialutdanner seg i dermatologi.
b)som studerer medisin.
c)som studerer andre fag på universitets- eller høgskolenivå.

Ikke i noe tilfelle skal mer enn en av donators nevøer eller deres barn få stipend av dette legatet samtidig.

Gruppe II: Leger eller medisinske studenter som driver forskningsarbeid i dermatologi.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.02
Gjelder for søkere tilknyttet: Det medisinske fakultet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)