Overrettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat

95 % av den disponible del av avkastningen anvendes til studenter ved Universitetet i Oslo som ønsker å studere engelsk i Oxford i England, fortrinnsvis ved Balliol College. På samme måte skal det utdeles stipendier til engelske studenter ved Oxford, som vil studere norsk språk ved Universitetet i Oslo. De studenter som kommer i betraktning, skal være mellom 22 og 27 år og må være student ved UiO når stipendiet utdeles.

De øvrige 5 % av den disponible avkastningen kan anvendes til studenter, også doktorgradsstudenter, som ønsker å reise til Storbritannia i forbindelse med "British studies".

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 01.12
Gjelder for søkere tilknyttet: Det humanistiske fakultet
Kategori: Faglig stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)