Den norske Banks fond for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo