Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter ved Fakultet for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Fondet skal utdele studiestipend etter styrets nærmere bestemmelse.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 01.03
Gjelder for søkere tilknyttet: Annet
Kategori: studentstipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)