Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

SEVUs formål er å støtte utviklingen av etter- og videreutdanningen ved NTNU. Støtte skal særlig gis til utviklingstiltak ved et fakultet, og som innebærer samvirke med brukerne av NTNUs etter- og videreutdanning, og som bidrar til å styrke den faglige utvikling innen de teknologiske fag ved NTNU.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 01.03
Gjelder for søkere tilknyttet: Annet
Kategori: bidrag
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)