Nansenfondene - Humaniora og samfunnsfag (herunder også jus og teologi)

Søkere som går inn under fagområdene humaniora, samfunnsfag, jus og teologi kan levere søknad gjennom å trykke på "Søk om midler" på denne siden. Veileder for søkere er lenket nederst på denne siden.

For andre fagområder, vennligst se Nansenfondene - Realfag og medisin (herunder også odontologi og veterinærmedisin)

For informasjon om Nansenfondene, vennligst se Nansenfondet og de dermed forbundne fond.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.01
Gjelder for søkere tilknyttet: Annet
Kategori: diverse
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)

Artikler
Veiledning for søkere til Nansenfondet og de dermed forbundne fond.