Anders Jahres fond til vitenskapens fremme - Hovedside

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme deler ut medisinske priser og stipend til vitenskapelig arbeid og forskning.

Anders Jahres medisinske priser
Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Jahreprisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden.

Det deles ut en pris som belønning for fremragende vitenskapelig arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin på NOK 1 000 000 og en pris for yngre medisinske forskere i de nordiske land på NOK 400 000

Stipendutdeling
Anders Jahres fond til vitenskapens fremme lyser hvert år ut midler som skal anvendes til arbeid og forskning innen medisin, rettsvitenskap og kjemi og marin teknikk (ved NTNU).

Hvert år lyses det ut ca 3,8 MNOK fordelt på de ulike fagområdene. Det er mulig å søke mellom 15. januar og 15. februar.

En oversikt over tildelingene fra Anders Jahres fond i 2017 finnes her:

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme - tildelinger 2017

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.02
Gjelder for søkere tilknyttet: Annet
Kategori: vitenskapelige stipend
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)

Artikler
VEILEDNING FOR SØKERE TIL ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME