Professor dr. juris Sjur Brækhus` fond til fremme av nordisk sjøforsikring

Fondets disponible midler, jfr. § 1, skal benyttes til støtte av nordisk forskning og nordiske studier i sjøforsikring og dertil knyttede juridiske emner.
Som sjøforsikring regnes også forsikring av interesser knyttet til petroleumsutvinning til sjøs.
Fondet kan bl.a. utdele stipendier til forskning eller studier, støtte utgivelsen av bøker eller andre publikasjoner, bidra til arrangering av seminar og undervisning, og tildele priser med eller uten grunnlag i forutgående prisoppgave.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 01.12
Gjelder for søkere tilknyttet:
Kategori: bidrag
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)