Johan og Mimi Wesmanns Understøttelsesfond

Fondets disponible midler skal anvendes til hjelp for trengende eller vanskelig stillede:
a)  Fortrinnsvis til medlemmer av testators eller hans hustrus norske slekt og til  personer som i minst 5 år har vært ansatt hos testator eller i noe av ham administrert selskap samt til tjenere som i lengre tid har vært hos ham eller hans  hustru.
b)  Dernest til personer som arbeider eller har arbeidet i forsikringsbransjen eller  med vitenskapelig forskning.
c)  Hvis avkastningen ikke medgår til støtte for de under a) og b) nevnte personer, kan  styret etter sitt frie skjønn anvende det overskytende til hjelp for andre  trengende eller vanskelig stillede i eller ved Oslo.  

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 01.12
Gjelder for søkere tilknyttet: Annet
Kategori: bidrag
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)