A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett og sjørettsforskning