A/S Norsk Varekrigsforsikringsfond til fremme av norsk sjørett og sjørettsforskning

Ved sjørett forståes alle regler av betydning for ferdselen til sjøs, enten de er av privatrettslig, offentligrettslig eller folkerettslig natur.
Som spesielle formål nevnes:
a) Bidrag til møte ved konferanser og kongresser, hvor hensynet til norske sjøfartsinteresser gjør representasjon ønskelig.
b) Støtte og fremme av norsk sjølitteratur ved å oppstille prisoppgaver, honorarer og eventuelt utgi sjørettslige arbeider.
c) Foranledige foredrag, diskusjoner, forelesningsserier og betenkninger om sjørettslige spørsmål og
d) eventuelt bidra til tidsskrifter med sjørettslig innhold.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 01.12
Gjelder for søkere tilknyttet: Annet
Kategori: bidrag
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)