Statsminister Gunnar Knudsen og hustru Sofie født Cappelens familielegat

Legatet har til formål å utdele bidrag til videnskapelig forskning som fremmer utviklingen av landets næringsveier, særlig innenfor områdene jordbruk, fiskerier, meteorologi og kjemi.

Studenter som gjennomfører forskerutdanning på doktorgradsnivå innenfor de formål som er beskrevet i første ledd, kan søke om bidrag.

Detaljer om fond/legat
Søknadsfrister: 15.10
Gjelder for søkere tilknyttet: Annet
Kategori: bidrag
Utlyses av: UNIFOR (Det betyr at du kan søke på dette fondet ved å klikke på "Søk om midler" i menyen over i perioden søknader kan sendes inn)